Biogas energi Archives - bioenergy2013.com

Biogass som drivstoff

En liter bensin eller diesel utgjør det samme som 1 kubikkmeter ren biogass, da biogassen brukt i bil består av cirka 97 prosent metan. Om en person i løpet av ett år kjører 15000 kilometer med biogass har vedkommende bidratt til en reduksjon av fossilt CO2 utslipp på 3600 kilogram per år. Ettersom at veitrafikk […]

Read More