Vedfyring kan være et godt alternativ til elektrisk oppvarming!

Vedfyring

Vedfyring: fornybart og billigere enn strøm

For mange så er vedfyring forbundet med hyttekos rundt peisen på en kald vinterdag. Fyring med ved kan imidlertid være en effektiv og moderne oppvarmingsmetode som både er basert på en fornybar energikilde og kan være økonomisk sammenlignet med oppvarming med strøm. Det finnes moderne og rentbrennende peiser og vedovner som gir god oppvarming over tid, og samtidig gir et godt inneklima uten gamle dagers røyk og lukt av bål.

En forutsetning for å fyre med ved er selvfølgelig at du har en peis eller vedovn. Det finnes mange ulike alternativer, og her må du ta utgangspunkt i hva som finnes i boligen i dag. Har du allerede en bra peis eller vedovn, så er det selvfølgelig bare å benytte den. Har du en eldre mindre effektiv åpen peis eller ovn, så kan det være verdt å vurdere å bytte.

Velg riktig peis eller vedovn

Hvis du skal velge en ny peis eller vedovn som i tillegg til å gi kos også skal være en økonomisk oppvarmingskilde, så kan det være verdt å sjekke virkningsgraden til ovnen. Den sier noe om hvor effektiv ovnen er til å omvandle energien i ved til varme. De fleste nyere ovner har høy virkningsgrad, og det kan lønne seg å bytte ut en eldre ovn mot en ny.

Et viktig poeng er om ovnen henter luft innefra eller har en egen luftkilde. Egen luftkilde, det vil si helt enkelt et rør som tilfører luft, er å foretrekke da du da unngår at ovnen brenner luft inne som må erstattes med kald luft utenfra. Hvis du har balansert ventilasjon, så kan det være at du ikke har noe valg ettersom det ikke vil være nok lufttilførsel inne.

Kjøpe ved

Det aller beste er selvfølgelig hvis du på egen hånd eller fra familie eller venner kan få tak i ved som hogges selv. Da blir vedfyringen både svært miljøvennlig, med kortreist ved, og økonomisk da du egentlig i hovedsak betaler med sunt og hyggelig arbeid i skogen. Her kan det lønne seg å være litt kreativ. Kanskje det er noen du kjenner på arbeid som har egen skog?

Hvis du må kjøpe ved, så bør du se etter tilbud – enten fra vedutsalg der du kan kjøpe større mengder og kanskje hente selv, eller når for eksempel byggvarekjedene kjører kampanjer med billige priser på ved i sekk. Unngå å kjøpe ved fra for eksempel bensinstasjoner eller dagligvarebutikker der veden oftest er svært dyr. Det kan også lønne seg å kjøpe ved utenfor sesong da prisene kan være lavere.

Fordeler sammenlignet med strøm

Sammenlignet med strøm så kan vedfyring være økonomisk gunstig. Gevinsten vil variere med strømprisen og hvor billig du klarer å få tak i ved. Spesielt når samlet strømpris per kWh begynner å bevege seg opp mot og forbi 1 krone, så vil vedfyring komme godt ut. Husk at strømprisen består av både prisen for strøm og den variable delen av nettleien. I tillegg til gevinsten per kWh, så finnes det andre faktorer.

Med vedfyring kan du raskt varme opp et rom, som kan være mer effektivt enn å sakte varme opp hele huset med panelovner eller tilsvarende. Med riktig ovn så vil du også få en lun ettervarme i rommet der vedovnen er. Et viktig poeng som også taler for vedfyring er at du får en ekstra sikkerhet ved at vedfyringen oftest er helt uavhengig og kan benyttes også ved strømbrudd.

Alternativer til ved

I tillegg til fyring med vanlige vedkubber, så er det også mulig å fyre med briketter som er laget av komprimert overskuddsmateriale fra produksjon av treprodukter. Dette er om mulig et ennå mer miljøvennlig alternativ der du benytter restprodukter. Et annet tilsvarende alternativ er pellets, men da trenger du en spesiell ovn som er tilpasset fyring med pellets. Dette er et mer komplekst system å sette i stand for de fleste.

Noen avsluttende tips

Det finnes mange andre spennende muligheter ved vedfyring. For noen med eldre systemer med oljefyr, så kan det til og med være et alternativ å erstatte den gamle oljefyren koblet til et vannbåret system med en vedovn. Det er selvfølgelig også mulig å benytte vedfyring for å produsere varmt vann til bruk i husholdningen, men det er relativt uvanlig i Norge sammenlignet med enklere løsninger med peis eller vedovn.

 

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *