Biodrivstoffet inneholder ofte miljøskadelig palmeolje

Palmeolje

Biodrivstoffet er fullt av palmeolje

Mange av oss ønsker å leve på en mest mulig miljøvennlig måte, og dersom du ikke har kjøpt elbil, vil du kanskje vise din støtte til miljøet ved å fylle mest mulig miljøvennlig drivstoff på tanken. Biodrivstoff er drivstoff som lages av mer naturvennlige ressurser enn fossilt drivstoff, og har blitt populært blant mange bilister. Derfor reagerer mange på at det har blitt funnet såkalt palmeolje i biodrivstoffet.

Palmeolje er kjent for å være en nokså lite miljøvennlig planteolje. Dette er nemlig olje som utvinnes ved å ødelegge store områder med regnskog, noe som har fått mye oppmerksomhet i mediene de siste årene. Stadig flere (også butikkjeder) velger å boikotte kosmetikk- og matprodusenter som har palmeolje i produktene sine, da oljen er kjent for å skade både miljøet og helsen i større grad enn f.eks. rapsolje.

Palmeolje på tanken

Vanligvis er drivstoffet du finner på bensinstasjonene her i Norge en blanding mellom fossilt drivstoff og biodrivstoff. Myndighetene har satt et mål om at det skal være minst 20 % biodrivstoff i drivstoff-tanken innen 2020 (både i bensin og diesel). Etter hvert skal dette målet økes til 40 %. Dette er vel og bra, men Miljødirektoratet har lagt fram nye tall som tilsier at store mengder av biodrivstoffet er palmeolje.

Mange forbrukere føler seg derfor snytt, og frykter at drivstoffet er mer miljøskadelig enn ønskelig. Ideelt sett skal det være biodrivstoff på tankene nettopp for å redusere klimagassutslippet, og da kan det virke mot sin hensikt om det blir brukt palmeolje, ifølge kommunikasjonssjefen i NAF. Bruk av palmeolje vil nemlig medføre at målet om redusert utslipp ikke nås, og det er vel ikke det vi eller politikerne ønsker?

Gjelder ikke alle bensinstasjoner

Heldigvis er det ikke alle bensinstasjonene som har palmeolje på tankene. Dersom du pleier å fylle bensin eller diesel på bensinstasjoner som Circle K eller UnoX (YX), kan du puste lettet ut. På disse bensinstasjonene blir nemlig ikke palmeolje blandet inn i drivstoffet, noe som betyr at du kan fortsette å fylle drivstoff med god samvittighet. Husk imidlertid på at drivstoffet fortsatt forurenser, men det er i det minste mer miljøvennlig enn annet drivstoff.

Det er dog ikke alle bensinstasjonene som gir deg miljøvennlig biodrivstoff på tanken. Dersom du fyller drivstoff på bensinstasjoner som Esso eller Shell, får du palmeolje i blandingen. Dette kan være greit å ha i bakhodet neste gang du skal fylle bensin eller diesel, dersom du ønsker å fylle mest mulig miljøvennlig drivstoff på bilen din. Vi håper på at alle aktørene faser ut bruken av palmeolje etter hvert.

Hvorfor er palmeolje skadelig for miljøet?

En av de viktigste årsakene til at regnskogen forsvinner i Sørøst-Asia, er palmeoljeindustrien. Når regnskogen forsvinner, ødelegger dette for mange sårbare dyrearter, planter og mennesker som bor i områdene. Områder som før var dekket av frodige grønne skoger, er nå blitt om til palmeolje-plantasjer, og store grøntarealer forsvinner hvert år. Jungelen som finnes naturlig i området, er også en viktig bidragsyter når det kommer til reduksjon av CO2, ettersom denne gassen inngår i fotosyntesen.

Planter gjør om karbondioksid (CO2) til oksygen (O2), og når de forsvinner og erstattes med plantasjer der det er store mellomrom mellom hvert tre, blir det et overskudd av karbondioksid. Samtidig får dyrene som naturlig bor i regnskogen tvunget til å flytte på seg, eller de blir drept når skogen hogges ned. Palmeolje-industrien er derfor forhatt av mange miljøvernere, som mener bransjen burde forbys av politikerne i de aktuelle landene.

Effekten av biodrivstoff er merkbar

Det er lett å tenke at å fylle miljøvennlig drivstoff på tanken bare utgjør en dråpe i havet, og at du ikke kan være med på å påvirke klimagassutslippene. Tall viser imidlertid at den økte bruken av biodrivstoff fra 2016 til 2017 utgjorde en merkbar reduksjon i det norske utslippet av klimagasser, med hele 600 000 tonn CO2-ekvivalenter, noe som utgjør en reduksjon på mer enn 1 % av klimagassutslippet fra året før.

Oppsummering

Myndighetene har satt et mål om at 20 % av drivstoffet du fyller på bilen din, skal bestå av biodrivstoff. Dette er for å redusere klimagassutslippet, ved å benytte fornybare ressurser i større grad. Derfor er det et paradoks at store deler av biodrivstoffet består av palmeolje – en olje som utvinnes på en lite miljøvennlig måte. Fyll drivstoff på bensinstasjoner som ikke blander palmeolje på tanken, neste gang du fyller bensin eller diesel!

 

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *