February 25, 2019 - Page 2 of 2 - bioenergy2013.com

Miljøbevisste velger pellets

Det finnes flere oppvarmingskilder, og pellets er én av dem. De er miljøvennlige og tar ikke opp mye lagringsplass. Pelletskaminene har også blitt finere å se på, og tar ikke opp mer plass enn en vanlig vedovn. Du får fortsatt en visuell effekt av flammene, slik som ved bruk av vanlig ved. Pellets er et […]

Read More

Rentbrennende vedovner

En rentbrennende vedovn er i bunn og grunn en vedovn som er «isolert» i nedre del av brennkammeret. I tillegg til den høyere forbrenningstemperaturen forårsaket av isoleringen blir det tilført luft sekundært, slik at de uforbrente gassene i toppen av bålet også forbrennes. Dette fører til at minimalt med varme blir sløst og forsvinner ut […]

Read More

Biogass som drivstoff

En liter bensin eller diesel utgjør det samme som 1 kubikkmeter ren biogass, da biogassen brukt i bil består av cirka 97 prosent metan. Om en person i løpet av ett år kjører 15000 kilometer med biogass har vedkommende bidratt til en reduksjon av fossilt CO2 utslipp på 3600 kilogram per år. Ettersom at veitrafikk […]

Read More

Bioenergi

Lær mer om bioenergi! Bioenergi er et miljøvennlig alternativ, vi bruker biologisk avfall som for eksempel bananskall og frityrolje til å lage ny energi. Mange mener at bioenergi er en av fremtidens energikilder. I Norge kjører allerede mange busser og annen kollektiv transport på biodiesel. Dette er bare ett av mange bruksområder. Vil du vite […]

Read More