Europeisk miljøhovedstad

Oslo

Oslo ble kåret til europeisk miljøhovedstad i 2019

Tittelen europeisk miljøhovedstad er vel fortjent. Oslo kommune har jobbet hardt for å være blant de mest miljøvennlige storbyene i Europa. Denne prisen vant de mot 13 andre storbyer i Europa, blant annet Gent, Lisboa og Talinn. Dette viser at Oslo er en av de beste på redusering av klimautslipp, vann- og luftkvalitet, tilgang til naturen for innbyggerne og miljøinnovasjon. Vi kan trygt si at Oslo er flinke på miljø.

Hele byen er lagt opp for det beste for innbyggerne, og det er en sammenheng i alt politikerne gjør for byen. Nettopp det å gjøre byen mer miljøvennlig for innbyggerne og helsen til nordmenn. Politikerne skal ha skryt for å ha gjort Oslo til den beste byen i Europa på miljøområdet. Dette kommer innbyggerne til gode, ikke minst for helse, trivsel og mangfold. Hele begrunnelsen går ut på at de har gode planer for framtiden.

Hvem utgir prisen og hvorfor Oslo vant?

Tittelen skal vi se litt nærmere på. Europa kommisjonen er den organisasjonen som utgir denne prisen. Denne kommisjonen inngår i EU. Norge er på en måte medlem av EU, grunnet Norges medlemskap i EFTA, en avtale om frihandel fra 1960. Dette gjør at Norge kan delta i slike konkurranser. Denne prisen gikk først til Svergies hovedstad Stockholm, og ble første gang utgitt i 2010. Oslo går inn rekken som en europeisk miljøhovedstad i 2019.

Tidligere vinnere av denne prisen er da Stockholm i 2010, Hamburg i 2011, Vitoria i Spania i 2012, Nantes, København, Bristol, Ljubljana, Essen, Njiimegen og nå Oslo i 2019. Grunnen til at Oslo vant var grunnet helheten i planene for Oslo, at alt har en sammenheng når byen skal bygges. At byen skal være en by for alle. I byutviklingsplanen har de fokusert på helse, trivsel og mangold for innbyggerne.

Samarbeid for å lykkes

Byen skal for det første være behagelig for innbyggerne å ferdes i. Dette gjelder alle uansett hvor du bor i byen. Oslo har vært i samarbeid med næringslivet, og næringslivet har også vært en drivkraft bak denne visjonen om å gjøre Oslo til en mer miljøvennlig by. Dette er løsninger utarbeidet av profesjonelle aktører, og samarbeidet for å gjøre Oslo til miljøhovedstad har vært eksemplarisk med myndigheter og små organisasjoner.

Det gode samarbeidet på ulike nivåer, har gjort Oslo til en miljøhovedstad. Takket være initiativrike politikere og næringslivsledere, kan innbyggerne i Oslo nyte løsninger som er ment for alle og enhver. En annen viktig brikke i dette puslespillet, er innbyggerne. Innbyggerne har en stor del av æren for at Oslo er blitt miljøhovedstad. Avfallshåndtering av innbyggerne, folk bruker mer sykkel, og folk bruker generelt mer miljøvennlige transportmidler som elektriske biler og busser.

Takk til innbyggerne

Sett under ett er Oslo det stedet med mest klimautslipp i Norge. Med denne planen, og utdelingen av prisen kan det bli mindre av klimautslipp i Oslo-gryta. Det er jo en stor by og klimautslipp vil det være, men Oslo kommune og andre aktører har jobbet hardt for at dette skal det bli mindre av. Politikerne i Oslo har bedt om en hjelpende hånd av innbyggerne, og de har hjulpet så godt de kan.

Flere må være med. Oslo trenger flere mennesker som tenker på miljøet, for å bevare den nydelige naturen i Norge og for å bevare de gode tradisjonene Norge har. Flere må bli bevist på at du kan gjøre en forskjell for miljøet. Oslo vil inspirere og skape et felleskap for et bedre miljø for menneskene, og bevare den flotte naturen vår. Dette skal kommunen klare ved å arrangere forskjellige konferanser og tiltak.

Oslo

Oslo er ikke den største byen. Det er en liten by i europeisk sammenheng, men det er et flott sted. Mange fine friluftsområder og med mange gode byggeprosjekter. Oslo er en inspirerende by, og den er et forbilde for mange andre byer. Oslo burde være stolt av det den har klart å utrette for befolkningen og for naturen. Oslo kan eksperimentere med grønne lunger i bybildet, og disse løsningene kan bli sendt videre til andre byer.

Felleskap om å gjøre Oslo bedre

La alle bli med å gjøre Oslo til en fantastisk by å bo i, det er jo allerede en fantastisk by, men det kan bli bedre. Oslo trenger nettopp deg til å gjøre en forskjell. Det kan være så lite som å følge instruksjonene på avfallskasting, og vite hvor det forskjellige skal kastes. Dette kan være og ta sykkelen til jobb, eller å gå til jobb. Alt er opp til deg og Oslo trenger deg.

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *