Pellets er mer miljøvennlig!

Miljøbevisste velger pellets

Det finnes flere oppvarmingskilder, og pellets er én av dem. De er miljøvennlige og tar ikke opp mye lagringsplass. Pelletskaminene har også blitt finere å se på, og tar ikke opp mer plass enn en vanlig vedovn. Du får fortsatt en visuell effekt av flammene, slik som ved bruk av vanlig ved. Pellets er et godt og trygt valg dersom du ønsker å fyre på en mer miljøvennlig måte.

Kanskje pellets er et såpass godt alternativ at du burde bytte ut tradisjonell ved? Du bør studere fordelene og ulempene ved pellets og andre oppvarmingskilder. Fyring med pellets er ikke så populært her til lands, kanskje fordi vedfyring vekker nostalgiske og koselige minner. Pellets er imidlertid mer miljøvennlig og tar mindre plass. Det er kanskje et lite marked for pellets her i Norge, men det er aldri for sent å bytte.

Et rimeligere alternativ?

Argumentet for at pellets kan bli vanskelig å få tak i er ulogisk, ettersom vi risikerer at vi heller ikke får tak i nok ved, særlig ved stor forespørsel på små plasser. Du bør se på kostnader og avstand til nærmeste pellets-forhandler og ved-utsalg. Det sier seg selv at det kan bli dyrt med pellets om du må kjøre halve Norge rundt for å få tak i det, men ellers er pellets et rimelig alternativ.

Pellets har en gjennomsnittlig kilopris på 3 kroner, noe som tilsvarer en brenselspris på 75 øre per kWh. Ovnene koster typisk fra 15 000–40 000 kroner. En pelletskamin dekker 70 % av ditt totale oppvarmingsbehov ved åpen planløsning. Kaminene er med andre ord litt dyre, men dette er en engangsutgift. På sikt vil du kunne spare ganske mye penger. Å gå over til pellets er med andre ord lurt!

Hva er pellets?

Pellets er enkelt forklart en form for biobrensel, og er laget av avfall fra skogsdrift, sagbruk og landbruk. Det er som regel sammenpresset flis fra trær, og da spesielt gran eller furu (i hvert fall her i Norge). Denne treflisen blir kokt sammen under trykk, og deretter presset sammen (helt uten bruk av kjemikalier eller bindemidler). Stort sett er diameteren på en pellet på 6–12 mm. Pellets brukes normalt sett i mindre ovner.

Pellets avgir ikke røyk eller sot inne, og lager heller ikke mye aske eller brennbart biprodukt slik som vedfyring gjør. Biprodukter er årsaken til pipebrann, og et gunstig argument for de med luftveisproblemer. Her kan du få den samme visuelle effekten som fyring med ved, men på en mindre miljøskadelig måte. Noen pelletsovner har systemer som går på strøm, men det finnes kaminer som ikke gjør det også.

Fordeler og ulemper

Ulempen ved pellets er at de ikke er effektive ved veldig kaldt klima, og at på avsidesliggende plasser så kan det være vanskelig å få tak i det. Ved mangel på pellets så har prisene en tendens til å øke, ettersom få utsalg tilbyr det, og konkurransen dermed forsvinner. Du kan derfor oppleve at pellets ikke er så billig enkelte steder. Bruk av pellets krever også rengjøring av brennerhodet.

Fordelene med pellets er at de kan dekke en større andel av varmebehovet enn en vedovn, grunnet jevn varmeproduksjon. Pelletsovner har typisk en automatisk måler og termostat, noe som gjør det enklere å kontrollere temperaturen. Prisen er også mer stabil enn de fleste andre energikilder. Pelletsovner har også sikker drift, lave overflatetemperaturer og lukket forbrenning, noe som er gunstig med små barn i huset. Pellets erstatter strøm som oppvarmingskilde!

Plassering av pelletskamin

Siden pelletskaminen er en punktoppvarmingskilde, bør den plasseres slik at varmluften kan spres videre til andre rom noenlunde fritt. Den bør derfor plasseres slik at varmen fordeles best mulig i boligen. I nyere boliger kan det være balansert ventilasjon, og du må da sørge for at pelletskaminen har nok tilførsel av frisk luft til forbrenningen. I noen tilfeller må du ta hensyn til lydnivået, siden noen av kaminene har viftestøy, mens andre er tilnærmet lydløse.

Konklusjon

Pellets er et godt alternativ for deg som ønsker å fyre med mer miljøvennlig materiale enn ved. Ettersom pellets består av avfall fra treindustrien, som ellers kunne blitt sløst, kan du ha god samvittighet. Pellets lages som regel av flis fra gran og bjørk her til lands, og har den fordelen at de ikke avgir sot og skadelig røyk ved bruk i pelletskamin. Pellets gir samme koselige visuelle effekt som ved!

 

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *