Parisavtalen – alt du må vite

Klimaet på jorda

Parisavtalen – med miljøet i fokus

Klimaet på jorda er i endring, det er ikke lenger noen tvil. All forskning bekrefter dette, og det blir bare verre og verre. Til tross for store uenigheter om stort og smått i verdens land, er de aller fleste land i dag bevisst på klimaendringene, og de vil samarbeide om en bedre, mer miljøbevisst fremtid. Derfor finnes Parisavtalen – en avtale mellom verdens land, med klimaet og jorda vår i fokus.

Målet med Parisavtalen er å få til et internasjonalt samarbeid som skal bidra til at alle landene i verden klarer å stå sammen og begrense klimaendringene som nå åpenbarer seg i store deler av verden. Det som er så unikt med Parisavtalen er at alle land, med unntak av noen få, står sammen om denne problemstillingen kalt klimakrisen, og alle disse landene er også forberedt på å gjøre det som trengs for å løse den.

Parisavtalens historie

Det har lenge herjet teorier om klimaendringer, men de senere årene har forskerne stadig blitt sikrere i sin sak. Polisen smelter, og de aller første klimaflyktningene har allerede sett seg nødt til å forlate hjemmene sine for å finne bedre liv. Hvert land alene er ikke i stand til å takle denne krisen, og derfor så Parisavtalen dagens lys den 12.12.2015 før den trådte fullt i kraft den 04.11.2016

Det som gjør Parisavtalen så spesiell, er det unike samarbeidet alle land har rundt klimaet og klimakrisen, til tross for alle andre problemer og ulikheter mange land og kulturer har i dag. I henhold til Parisavtalen har alle land i verden et ansvar når det kommer til klimaet, og derfor blir alle land også stilt ansvarlig om de ikke møter de gitte kravene som har blitt satt i avtalen.

Målet til Parisavtalen

Parisavtalen går i all hovedsak ut på å bremse ned, aller helst stoppe, klimaendringene vi er vitne til i dag. Dette er imidlertid vanskelig. Vi har lagt oss til en livsstil der vi påvirker klimaet i negativ forstand, og en slik livsstil er det vanskelig å komme seg ut av. Målet til deltakerlandene i Parisavtalen er at temperaturen på jorda ikke skal stige med mer enn 2 grader, aller helst ikke mer enn 1,5 grader.

I tidligere tider var det i hovedsak kun de rike landene som var ansvarlig for å kutte klimagassutslippene sine, men i henhold til Parisavtalen har alle land i verden nå det samme, store ansvaret. Det forventes imidlertid at de rike, mer etablerte landene skal gjøre mest, men u-land og fattige land skal også gjøre alt i sin makt for å kutte sine klimagassutslipp så godt det lar seg gjøre.

Slik fungerer det i praksis

Parisavtalen er en relativt ny avtale, men det er allerede gjort mange bestemmelser for hvordan landene skal gå fram i sine planer og sine mål om å bremse klimaendringene og redde planeten vår. Alle deltakende land må selv lage en nasjonal plan med informasjon om hvordan de planlegger å få ned klimagassutslippene sine. Denne planen må inneholde et bestemt mål for hvor mye klimagassutslippene skal kuttes i løpet av en fem-års-periode.

Når fem år har gått, første gang i 2020, skal alle deltakende land igjen lage en plan for hvordan de skal kutte klimagassutslippene sine ytterligere de fem neste årene, fram til 2025. Hver gang denne planen endres, hvert femte år, skal målene være mer ambisiøse, og klimagassene skal kuttes ytterligere. Fra og med 2023 skal hvert land hvert femte år rapportere om hvordan det går med klimautslippene og målene de har satt.

Bedre samarbeid

I tillegg til å fokusere på et lavere utslipp av klimagasser, skal alle medlemsland innenfor Parisavtalen bli flinkere til å samarbeide seg imellom. Dette skyldes at jorda allerede er påvirket av klimaendringene, og at vi i fremtiden vil oppleve flere globale hendelser og kriser på grunn av dette, det være seg naturkatastrofer i form av flom, orkaner med mer, og derfor også en større andel av klimaflykninger i verden.

Parisavtalen gir oss håp

I en verden der mye er galt, er det godt å se at land kan samarbeide om de aller viktigste problemene vi står ovenfor som et folk i dag. Klimaet endres, det er ikke lenger noen tvil, og noe må gjøres om vi skal redde jorda og fremtidige generasjoner. Dette er grunnen til at Parisavtalen så dagens lys, og alle land, minus et par, står klare for å bekjempe klimakrisen sammen.

 

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *