Biogass som drivstoff

Biogass som drivstoff

En liter bensin eller diesel utgjør det samme som 1 kubikkmeter ren biogass, da biogassen brukt i bil består av cirka 97 prosent metan. Om en person i løpet av ett år kjører 15000 kilometer med biogass har vedkommende bidratt til en reduksjon av fossilt CO2 utslipp på 3600 kilogram per år. Ettersom at veitrafikk alene står for en femtedel av klimagassutslippene, og at veitrafikk står for over halvparten av alle transportutslipp er dette enormt.

Det dannes både metan og karbondioksid når biologisk materiale brytes ned. Om nedbrytningsprosessen har god tilgang på luft vil det meste av det biologiske materialet brytes ned til karbondioksid, som for eksempel ved kompostering. Om nedbrytningsprosessen skjer uten tilførsel av luft vil derimot biogassen som dannes bestå av 60 til 70 prosent metan; en klimagass med 20 ganger så stor klimaeffekt som CO2. Denne klimagassen må utnyttes om den ikke skal slippes ut i atmosfæren.

Utmerket alternativ

Biogass kan effektivt bli utnyttet som et drivstoff, og med tanke på redusering av klimagassutslipp er biogass som et drivstoff et utmerket alternativ. Det biologiske materialet som brytes ned til biogass er allerede en del av kretsløpet, som fører til at biogass både er fornybart og klimanøytralt – i motsetning til fossilt drivstoff som ved bruk tilfører CO2 til kretsløpet uten omtanke. Biologisk avfall blir til en ressurs, og er bærekraftig både lokalt og globalt.

Fordelene av biogass har blitt lagt merke til, og det har allerede i flere år eksistert biler, busser og lastebiler som er produsert for bruk av biogass. Vanlige bensinmotorer kan lett tilpasses bruk av biogass, slik at det ikke er på langt nær den fjerne idéen mange skal ha det til. Nettverket av bensinstasjoner som tilbyr biogass er voksende, og tilgjengeligheten av biogass som drivstoff er derfor større en noensinne.

Stort positivt potensiale

Bare ett biogassanlegg, i dette tilfellet Mjøsanlegget produserer nok biogass til å kunne holde 125 busser på vegen i året. Dette er resultatet av at anlegget produserer 2750000 Nm3 ren metan i året. Med tanke på at antall biogassanlegg har steget fra 8 til 35 på bare 6 år er det er tydelig positivt potensiale rundt biogass. Hele industrien er i vekst og antallet interesserte i biogass øker stadig, både i privat og kommersielle sektorer.

Antallet busser og annen tungtransport som holdes på veien av biogass er imponerende allerede nå. Tine ønsker å erstatte hele deres fossile bilpark til å kunne drives av biogass de selv produserer, og Hurtigruten ønsker å kutte klimautslipp ved at de i fra 2021 har 6 skip drevet av biogass laget av matavfall og fiskeslo. Biogass som drivstoff startet på mange måter livet i de kommersielle og industrielle sektorene – et bevis på bærekraften biogass tilbyr.

Under stor vekst

Tungtransport, flåtekunder og skip er arenaer innenfor transport hvor biogass fint kan bli utnyttet til det maksimale, selv når tilgjengeligheten for biogass for privatpersoner er i et stadium under vekst. Disse arenaene blir ikke forhindret i like stor grad av at det i dag ikke er noe godt distribusjonsnett for biogass da de ikke trenger den samme tilgjengeligheten på biogassen; de bruker tankstasjoner som ikke er kommersielle for privatpersoner.

Nå som Norges første fyllestasjon er åpnet på Furuset i Oslo kan man spå en ny vår for biogass. Nå som fremtiden rundt biogass ser lysere ut enn aldri før trenger man rett og slett bare etterspørselen. Uten en etterspørsel av biogass som drivstoff blir det vanskeligere for industrien å vokse. Fyllestasjonen på Furuset i Oslo er kun den første av mange, og starten av det som kan føre til at distribusjonsnettet en dag blir komplett.

Avansert teknologi

Det finnes flere måter å kunne omgjøre bioavfall til drivstoff. En relativt ny teknologi brukt verden over er det som kalles for termisk hydrolyse, og er en norsk teknologi tatt i bruk av selskapet Cambi, som har lever renseanlegg til store deler av verden. Termisk hydrolyse gjør råtningsprosessen til bioavfall kjappere ved at materialet blir revet i stykker ved høy temperatur og deretter høyt trykk. Dette produserer metangass og sterilt restprodukt som kan brukes til gjødsel.

En ny vår

Biogass som drivstoff er fremdeles i vekst, men denne veksten er relativt kjapp og fører til store forbedringer på kort tid. Alle parter involvert i utviklingen av biogass som drivstoff er håpefulle, hvor det er minimalt hvis ingen ulemper ved bruk av biogass. Fordelene til biogass som drivstoff er mange; blant annet bedre folk folkets helse, lavere drivstoffkostnader og er viktigst av alt miljøvennlig og bærekraftig. Isen har smeltet og biogass som drivstoff er under oppblomstring.

 

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *