Les lærerike artikler om bioenergi

Bioenergi

Lær mer om bioenergi!

Bioenergi er et miljøvennlig alternativ, vi bruker biologisk avfall som for eksempel bananskall og frityrolje til å lage ny energi. Mange mener at bioenergi er en av fremtidens energikilder. I Norge kjører allerede mange busser og annen kollektiv transport på biodiesel. Dette er bare ett av mange bruksområder. Vil du vite mer om hva bioenergi er og hvordan det kan brukes? Utforsk siden vår og les flere lærerike artikler om bioenergi.

Innsamling og omforming av avfall gjør samfunnet en stor tjeneste, ved å både redusere mengden uutnyttet energi i avfall og i tillegg redusere mengden avfall som havner på søppeldynga. All bioenergi produseres av ting som er biologisk, og av ting som vokser naturlig. Dette kan være både planter og dyr. For eksempel er ved et godt eksempel på bioenergi vi har utnyttet i alle tider. Vi kan også utnytte brukt frityrolje eller matavfallet som produseres.

Bioenergi er framtiden

Bioenergi er energi som blir dannet under biologiske prosesser. Til forskjell fra fossil energi, som produseres fra biologisk materiale som ble dannet på et mye tidligere stadium i jordas historie. Dette betyr at vi kan utnytte tidsmessig kortere prosesser for å omforme energi til det vi trenger nå. Dermed vil det være mer bærekraftig enn hvis vi venter noen millioner år på å lage fossil energi. I tillegg er den fornybar.

Det er ventet at Norge og resten av verden kommer til øke etterspørselen etter mer miljøvennlige energikilder i fremtiden, derfor er bioenergi et fremtidsrettet og bærekraftig alternativ til for eksempel olje, gass og kull. Ordet «bio» betyr liv. Bioenergi hentes fra biomasse, og dette kan være planter og dyr. Bioenergi brukes ikke bare til oppvarming, men kan også brukes til å produsere elektrisitet. Derfor er dette også en allsidig energikilde.

Alltid brukt bioenergi

Mennesker har brukt bioenergi helt siden vi ble til. Du benytter deg nemlig av bioenergi dersom du for eksempel hugger ved til fyring i peisen, eller bonden som bruker gjødsel til å få avlingene til å gro bedre. Helt siden første gang et menneske fant ut at vi kan tenne et bål for å holde varmen eller steke kjøttet, så har vi forbedret levestandarden vår ved hjelp av bioenergi.

Bioenergi skapes som de fleste andre fornybare energikildene av sola. Dette skjer gjennom fotosyntesen, som er en kombinasjon av CO2, vann og sollys som fører til at plantene produserer karbohydrater som lagres som energi. Vi betegner bioenergi som karbonnøytralt ettersom plantene slipper ut CO2-gasser når den dør. Det er derfor også litt disputt og uenigheter rundt hvorvidt det faktisk er karbonnøytralt, men det regnes likevel fortsatt som en fornybar ressurs.

Skala

Det finnes potensielt enorme mengder med bioenergi. Du kan tenke deg skalaen hvis du ser for deg hvor mange organismer det finnes på jorden, det vi kaller biomasse. Biomasse regnes som alt som kan råtne, så det finnes en del masse der ute som potensielt kan brukes til å lage energi. Den årlige tilveksten av biomasse globalt er 660 000 TWh/år. Det er åpenbart ikke ønskelig å benytte seg av all denne massen.

Dette er fordi det ville ført til en utslettelse av alt liv på jorda, men vi produserer i dag ca. 15 000 TWh fra biomasse, noe som tilsvarer rundt 15 % av verdens energiforbruk. Denne prosessen skjer ofte på et lokalt og privat nivå hvor vi bearbeider biomasse til bioenergi som brukes til oppvarming og for eksempel matlaging. I Norge er tilveksten ca. 425 TWh i året, men bare ca. 15 TWh brukes.

Her får du det nyeste om bioenergi

Dersom du synes bioenergi-konseptet er spennende kan du lese mer om det på vår nettside. Vi oppdaterer stadig med nye artikler, og du vil få alt du trenger å vite om fremtidens viktigste energikilde. Du kan blant annet lese mer dyptgående om bioenergiens historie, eller fremtidens forkjempere for at dette skal bli en mer effektiv energikilde. Du kan også lese om hva verdens ledere mener om det som må gjøres for renere energiproduksjon.

Bruk bioenergi der behovet er

Bioenergi altså må brukes der det er behov det, det vil si til transport og oppvarming. Vi ser flere og flere kollektive alternativer som går på bioenergi. Det er avgjørende at bioenergi produseres på en måte som tilbyr mest mulig tilgjengelig energi og dermed høyest mulig reduksjon ved bruk av fossilt brennstoff. Dersom bioenergi brukes til drivstoffproduksjon, burde spillvarmen utnyttes. Biobrensel kommer til å et gi positivt bidrag til utfasing av fossilt brensel i prosessindustrien.

 

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *